Stigfinnarenslogga Arkeologi och kulturhistoria i nutiden

Startsida Stigfinnaren Tjänster Projekt Knights Förlag Forskning Arkiv Blogg

 

               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

arkiv

10 000 år gamla fynd i Austin, Texas

Arkeologer söker efter ledtrådar från de äldsta invånarna i Austin, Texas.

Under april och maj letar arkeologer efter begravda hemligheter i gamla Zilker Park rugby arena och välkomnar allmänheten att deltaga. Här kan de lära sig om vad folk gjorde i Austin för 10 000 år sedan, menar arkeologerna från Ecological Communication Corporation.

Man letar efter artefakter från den Paleoindianska tiden från 8 200 - 11 500 BC, vilka är de äldsta spåren i Austin.

Just nu pågår grävandet i ett 7 x 7 meter stort och drygt 3 meter djupt hål. Grävandet når allt djupare med 15 centimeter i taget. Allt uppgrävt material sållas.

Det är ovanligt att man får gräva ut så välbevarade fynd, säger arkeologerna. Och ovanligt att gräva delar av en Paleoindiansk boplats.

Zilker Park är fullt av artefakter från urinvånarna som bodde längs med Coloradofloden. Man bodde här p g a den goda tillgången på färskvatten.

Att boplatsen och fynden bevarats så bra beror till stora delar på att floden årligen svämmat över och lagt ett skyddande täcke av slam över fynden.

Allmänheten välkomnas att gräva och sålla igenom de första 3 metrarna som innehåller fynd som är
6 000 - 10 000 år gamla.

(källa: impactnews.com)

 

14000 år gamla fynd i Skottland

Amatörarkeologer har hittat bevis för Skottlands äldsta boplats, 14 000 år gammal.

Det är första gången bevisat att människor bodde i södra Skottland under yngre paleolitikum, under den tid när folket var nomader och jagade älg och vildren med pil och båge. Under den här tiden levde också mammut. Grupper av nomadstammar vandrade omkring och följde bytesdjuren.

Pilspetsar av flinta har hittats i en åker av Biggar Archaeology Group. Liknande pilspetsar har tidigare hittats i Danmark, Nederländerna och Tyskland, men detta är första fynden av det här slaget i Skottland.

Arkeologer på Nationalmuseet i Skottland har identifierat artefakterna och blev mycket upphetsade av fynden. Det är ett genombrott för Skottlands historia.

Skottland hade på den här tiden landförbindelse, och folket hade kontakter både åt öst och väst.

Tidigare har 10 400 år gamla fynd gjorts i Cramond nära Edinburgh, vilka länge fått stå som Skottlands äldsta.

Nästa månad (maj) skall arkeologerna återvända till fyndplatsen Howburn Farm nära Elsrickle, för att gräva ut ett större område.

Projektledare för utgrävningen är Tam Ward från Biggar Museum. Han fick en chock när han fått klart för sig fyndens höga ålder. Tam Ward är egentligen en elektriker, men har hållit på med utgrävningar som amatörarkeolog i 30 år. Han såg fyndplatsen redan 2005 i en plöjd åker och hur fullt det var av artefakter. Först trodde man att fynden tillhörde den neolitiska perioden, från cirka 3 000 BC. Men några nyckelfynd i samlingen av redskap visade annorlunda. En speciell slagteknik (hur bladen tillverkats) har identifierats.
(källa: news.scotsman.com)

Det går att läsa mera om fynden och om museet på deras hemsida på

Biggar Museums Arkeologigrupp

 

 

 

 

 

 

tidigare
kultur-
hÄndelser
2009–2010
-2011–2012
-2013–2014

21 /3 Föredrag på biblioteket i Sandviken om "Slaget vid Syltbäcken".

26/3 Professor Per H. Ramqvist, Umeå föreläser om "Järn och ämnesjärn" i Torsåkers kyrka.

26-27/3 Provtagning av bottensediment i sjöar i Hälsingland för att utröna när jordbruket upphör under 4-500-talen e. Kr.

1/4 Möte i Linköping om Audioguider.

4/4 Elise Hovanta föreläser om "Brunns medeltida silvergruva" vid Gävle Gilles årsmöte. Även bokförsäljning till Gävle Gilles medlemmar.

15/4 Elise Hovanta och Michel Guinard föreläser om "Stenålder vid Laforsen", Ljusdalsbygdens Museum kl 19.

17/4 Borgseminarium på Armé-museum.

22-23/4 Kurs: Kulturmiljövård i skogsbruket, för VEDA:s folk från Avestaområdet. Kursen hålls i Hedesunda.

Professor Margareta Nockert föreläser om "agraffknappar från järnåldern", i Torsåkers kyrka.

5/5 Kulturmiljöinformation i Tierp för entreprenörer som skall bygga kraftledningen FennoSkan Forsmark-Finnböle.

7/5 Medverkan i Turistforum Gävleborg, i Söderhamn.

11 och 12/5 Elise visar Brunns Silvergruva för 4 klasser på Hedesunda skola.

13 och 14/5 Uppmärkning av fornlämningar inför bygget av Fenno-Skan (kraftledning).

14/5 Fil. dr Magnus Källström föreläser om "Gästriklands runstenar", i Torsåkers kyrka kl 19.

18/5 Möte om "Slaget vid Syltbäcken" samt granskning av äldre fynd från Ovansjö.

19–20/5 Kurs: Kulturmiljövård i skogsbruket för elever vid Alfta Skogstekniska Maskinskola och för entreprenörer. Kursen hålls i Bollnäs-Segersta.

26/5 Historisk cykeltur runt Hedesunda för Hedesunda skolas klass 3-4A.

28/5 Historisk cykeltur runt Hedesunda för Hedesunda skolas klass 5-6B.

16/6 Besiktning av fornlämningar längs kraftledningen Fenno-Skan.

17/6 Visning av den mesolitiska boplatsen vid Laforsen för Ljusdalsbygdens Museums vänförening. Samling 17.30 vid museet, eller 18.15 vid Laforsen.

Laforsen

18/6 Föredrag om fornlämningar längs Fenno-Skan för Skanska och Vattenfall.

24/6 Markägarkontakter pågår inför undersökningen av "Slaget vid Syltbäcken" i Ovansjö.

I slutet av juni och början av juli pågår arkeologisk utredning av område för vindkraft, kallat Sörby-Järvsö.

14/7 Föredrag i Österfärnebo kl 17. Fil. dr Annika Larsson, Stockholm "Från Färnebo-fjärdarna till Mälaren". Ny forskning om transporter av metaller, bl a järn från Gästrikland, längs vattenleder genom Fjärdhundraland.

17/7 Föredrag på Skaparbyn i Hedesunda kl 20: "Den medeltida silvergruvan i Brunn".

I början eller mitten av augusti pågår en inventering av ön Storjungfrun i Söderhamns skärgård inför kommunens turistsatsning.

1/8 Föredrag om Brunns Silvergruva kl 10 på Torgdagen i Hedesunda.

11/8 Föredrag om fornlämningar längs Fenno-Skan för Skanska och Vattenfall.

23/8 Exkursion runt Torstuna och Örsundsbro tillsammans med fil dr Annika Larsson.

30/8 Högbodagen kl 10–16. Knights Förlag säljer historiska böcker från Gästrikland och Hälsingland.

31/8 och 1/9 Kulturmiljövård i skogen-kurs för elever vid Alfta Skogstekniska.

3/9 Kulturturismseminarium "Kreativ tillväxt" i Hudiksvall.

5/9 Skogs medeltidsdag. Föredrag om händelser ur Hälsinglands medeltida historia.

11/9 Marta Lindberg disputerar vid Stockholms Universitet på "Järn i jorden", om ämnesjärn.

7-8/10 Skogsarkeologiskt seminarium "Skog-09" på Upplandsmuseet.

13-14/10 Riksantikvarieämbetets höstmöte om "Marinarkeologi".

21–23/10 Utgrävningen av Brunns medeltida silvergruva fortsätter.

23–25/10 Järnframställningshelg vid Årsunda vikingagård.

5/11 Utgrävning av ett odlingsröse i Hästbo, Valbo socken, invid väg 509.

7/11 Gruvspecialister besöker Brunns Silvergruva.

18/11 Seminarium om trälar under järnåldern och medeltiden.

23-24/11 Konferens om kvalitet inom uppdragsarkeologin.

2010

26/1 Sven Sandblom: föreläsning om "Medeltida krigföring och striden i Gestilren". Enköpings bibliotek kl 19.

28/1 Projektet Hälsinglands Medeltid bjuder in till stormöte i Bergsjö.

4/2 Föredrag om Brunns Silvergruva för Odd Fellow Gävle

9/2 Mikael Berglund berättar om landhöjningen i Gästrikland, hos Föreningen Kråknäsjärnet i Torsåker.

10/2 Projekt "Hälsinglands Medeltid" besöker Stigfinnaren Arkeologi för fortsatt samarbete.

16-20/2 Föreningen Forbonden i Klövsjö har från den 11/2 en sexdagars forbondetur med häst och släde framför sig till Röros marknad.

17/2 Friteatern gästar Kafé Nyfiket i Gysinge med "Musik, skrönor och dumheter" kl 18.30.

18/2 M Eriksson & S Rahmqvist: föreläsning om "Gästre under medeltiden". Enköpings museum kl 19.

16/3 Heldagsseminarium omkring Hälsinglands medeltid, i Gnarp.

17/3 Seminarium om Storjungfrun med Söderhamns kommun.

18/3 Föredrag om Storjungfruns historia, på stadsbiblioteket i Söderhamn kl 18.

16/4 Borgseminarium.

20/4 Föreningen Hedesunda silvergruvors årmöte.

20/4 Tidningen Söderhamns-Nytt skriver om Stigfinnaren Arkeologis verksamhet och Storjungfruinventeringen.

22/4 Projektet Historiska Hälsingland har möte i Församlingshemmet i Enånger.

1/5 Inventering av Djupviksudden i Söderhamn tillsammans med Naturskyddsföreningen.

4/5 Utredning av fornborgen Skansberget i Skogs-Tibble, Uppland.

9/5 Södersöndag i Gamla Gävle.

11/5 Knights Förlag träffar författare om Gävleskeppshistoria.

13/5 Gökotta på Högnäs hällarna i Vinnersjö kl 6.

13/5 Kyrkstigsvandring på Kyrkstigen mellen Brunberget och Hedesunda kyrka kl 8.30.

20/5 Föreningen Kråknäsjärnet i Torsåker har årsmöte i Bygdegården kl 19. Föredrag av Kjel Knutsson.

26/5 Hedesunda och Österfärnebo hembygdsföreningar har gränsträff vid Skekarsbo kl 18.

29/5 Föredrag om Brunns Silvergruva i Hedesunda för privat grupp.

5/6 SM i medeltida armborst på I14 i Gävle.

10/6 Föredrag om Storjungfrun för Kustbyarnas bygdeforskare och allmänhet, hos Flodbergs fisk i Trollharen kl 19.

12–13/6 Blästerdagar (järnframställning) i Hälltjärn, Järbo. Läs mera på Hälltjärn.se

Kustvägendagar i bl a Mellanfjärden. Läs mer på mellanfjerden.se

16|6 Invigning av stavkyrkobygget i Oklagård, Norrbo i Ockelbo kl 15. Läs mer på oklagard.se

4–10/7 Utgrävning av stenåldersboplats vid Laforsen, på stranden av Ljusnan.

11/7 Prästhelg på Storjungfrun med visning av fornlämningar kl 10, visning av fyren kl 13–17 och gudstjänst i kapellet kl 15.

17/7 Cruising i Hedesunda. Samling på torget kl 15.

20/7 Historisk cykeltur i Hedesunda kl 18.

24/7 Forsa medeltidsdag kl 11–16. Läs mera på fsmedeltid.zoomin.se

26/7 Historisk cykeltur i Hedesunda kl 18.

2/8 Historisk cykeltur i Hedesunda kl 18.

3/8 Byvandring i Gammelstilla kl 19.

4/8 Byvandring i Gryt, Österfärnebo kl 18.

7/8 Föredrag om Brunns silvergruva, Torgdagen i Hedesunda kl 10.

7/8 Gästre marknad. Jubileumsfirande Gestilren 1210. Läs mer på gestilren 1210.se

13–15/8 Paddebo kulturförenings teater: "Slaget vid Gestilren 1210". Läs mer på paddebo.blogspot.com

21/8 Hassela medeltidsdag kl 10. Läs mer på halsinglandsmedeltid.se

21/8 40-talshelg med tåg i Jädraås, ca kl 13–22.

28/8 Westerndag i Holmsveden.

28/8 Milans Dag på Kolgården utanför Hofors, kl 14.

29/8 Högbodagen vid Högbo Bruk kl 10–16. Knights Förlag säljer historiska böcker.

3–5/9 Utgrävning av stenåldersboplats vid Laforsen, Färila.

4/9 Föredrag om medeltiden på Skogs medeltidsdag, kl 13.

12/9 Kulturarvsdagen (f d Kulturhusens Dag). Tema: Kulturens vägar. "Hambrunge vid almundeväg". Föredrag och kort vandring kl 13.30 vid Hundsfjärd, sen fortsatt föredrag vid hembygdsgården.

25–26/9 Arkeologihelg i Näsåker "Rödockrarummet". Föreläsningar och exkursion.

30/9–1/10Jernkontorets höstmöte i Falun. Föreläsningar och exkursion.

27/10 Prof. emeritus Bo Gräslund diskuterar Beowulfskvädet.

2/11 Fil. dr Leif Grundberg berättar om den medeltida hamnen på Drakön (Hudiksvall). Hälsinglands Museum kl 18.30.

4/11 Ny bok om Gävles biograf-historia presenteras. Gävle stadsbibliotek kl. 19.

8/11 Föreningen Norden anordnar föreläsning: Prof. Anders Hultgård berättar om den isländska dikten "Völuspa", som läses av Karl Zerpe. Gävle stadsbibliotek kl. 19.

10/11 Föredrag om Storjungfruns historia för kryssarklubben. Konstcentrum kl 19.

11/11 Om nordisk mytologi. Gävle stadsbibliotek kl 19. Arr: Föreningen Norden.

17–21/11 Den historiska musikteatern "Lurberget" spelas igen i Hedesunda. Läs mer på lurberget.se

23/11 Seminarium "Förhistoriska begravningsritualer". Länsmuseet, Gävle.

28/11 Knights Förlag säljer historiska böcker på Julmarknaden, Hedesunda Folkets Hus
kl. 14–17.

5/12 Knights Förlag säljer historiska böcker på julmarknad i Axmar bruk kl. 12–17.

11/12 Julmarknad i Gysinge kl. 11–16.

12/12 Högbo Bruks julmarknad
kl. 11–17.

2011

20–21/1 Nya Turistforum vid Gasklockorna i Gävle.

1/2 Geologer berättar om Islands vulkaner. Stadsbiblioteket Gävle kl 19.

8/2 Om Gävle under 1000 år. UlfIvar berättar på stadsbiblioteket, Gävle kl 19.

14–15/3 Arkeologiseminarium för uppdragsarkeologer, på Riks-
antikvarieämbetet om rapporter och uppdragsarkeologi.

20/3 Hamrånge Hembygdsförenings årsmöte: Stigfinnaren håller ett kort föredrag om Ödmården.

23/3 Ovansjö Hembygdsförenings årsmöte på Västerbergs Folkhögskola

26/3 Hedsunda Hembygdsförenings årsmöte på Stavgården

27/3 Järbo Hembygdsförenings årsmöte

30/3 Stigfinnaren föreläser "Arkeologi i Hälsingland" och "Pilgrimer i Hälsingland", Folkuniversitetet i Bollnäs.

5/4 "Bembölingarnas saga", om finska Esbos historia, Stadsbiblioteket Gävle kl 19.

6/4 Seminarium om Gamla Uppsalas historia.

15/4 Borgseminarium.

1/5 Byggnadsvårdsdag i Gysinge.

2/5 Svenska Arkeologiska Samfundets årsträff i Stockholm

5/5 Svenska Kraftnät bjuder in sina entreprenörer till konsultdag

11/5 Årsmöte Föreningen Hedesunda Silvergruvor kl 19 vid Brunns Silvergruva.

14/5 Fjärdövandring i Hamrånge kl 10–13

16/5 Vandring på pilgrimsleden i Hamrånge kl 18

22/5 Stigfinnaren håller föredrag om "Rudbecks barockträdgård", vid Hamrånge hembygds-förenings växtbytardag.

28/5 Ockelbo Hembygdsförening ordnar vandring till Ekbo fäbodar kl 14

2/6 Gökotta i Kultebo fårhage kl 8

4/6 Flottardag i Kvistabäcken i Ramsjö kl 11–14.

6/6 Helgonleden invigs vid Själstuga

6/6 Hofors Hembygdsförening firar nationaldagen

12/6 Jädraåsdagen hela dagen och evenemang i hyttan på kvällen

23/6 Premiär för Sägensafari i Knupbodarna. Läs mer på Sägensafari.se

26/6 Dellenbanans Dag, Delsbo

29/6 Österfärnebo Hembygdsförening har byvandring i Grönsinka kl 18

1/7 Bruksvandring i Långvind

2/7 Landsbygdsmässa i Trönö kl 10–16

Skärgårdstur till Kråkön och Drakön. Läs mer på Långvind.com

2–10/7 Ramsjöveckan. Läs mer om veckans händelser på Ramsjö.com

4/7 Historisk cykeltur i Hedesunda kl 18. Turen går till Brunn och Rångsta.

4/7 Moläta på Stene Gård. Provsmakning av lokala delikatesser

5–6/7 Hembygdsdagar med hantverk hos Ockelbo Hembygdsförening kl 10–15

6/7 Hälsingegårdarnas egen dag Hälsingegårdarnas Dag

6/7 Veteranmotorcykelklubben besöker Ockelbo Hembygdsförening på kvällen

9/7 Hälsingehambon kl 8–21 i Kilafors och Segersta. Läs mer på Hälsingehambon.se

8–17/7 Färilaveckan. Läs mer om veckans händelser på Färila.se

10/7 Jubileumsfirande när Ockelbo Hembygdsförening fyller 90 år, kl 13–15

11/7 Historisk cykeltur i Hedesunda kl 18. Turen går till Östveda.

12/7 Stigfinnaren föreläser om: "Det medeltida Österfärnebo". Koversta kl 19.

13/7 Österfärnebo Hembygdsförening har byvandring i Västanhede kl 18

Teatern "Djävulens kona" premiär i Hamrånge. Om 1600-talets trolldomsprocesser

15/7 Bergöns kapell, berättelser om kapellet kl 12–17

16-24/7 Losveckan.

17-18/7 Skogens Dag i byarna Fluren, Hästberg, Sidskogen och Långbo. Hästberg fyller 400 år!

18/8 Historisk cykeltur i Hedesunda kl 18. Turen går till Berg, Bäck och Ölbo.

Gruvans Dag i Los

Sägensafari i Knupbodarna. Läs mer på Sägensafari.se

23/7 Långvindsdagen med början kl 12.

Medeltidsdag i Fränö, Forsa

23–24/7 "Stora Ångkalaset", Museisällskapet Jädraås-Tallås järnväg fyller 50 år och firar under en jubileumshelg. Läs mera på Museisällskapets hemsida

25/7 Historisk cykeltur i Hedesunda kl 12. OBS tiden! Turen går till Hade.

26/7 Byavandring i Österhästbo, Torsåker kl 19.

27/7 Maus Wedin berättar om skogsfinnarna i Gästrikland. Gamla stenhuset i Gästrike-Hammarby kl 18

28–29/7 Fäboddagar i Våsbo, Edsbyn kl 10–17. Läs mer på Våsbo fäbodar.se

29/7 "Day of Archaeology" firas runt om i världen

30/7 Persmässa, Edsbyn

2/8 Byvandring i Vibyhyttan kl 19.

3/8 Österfärnebo Hembygds-förening har byvandring i Hamre gamla by kl 18.

6/8 Torgdag i Hedesunda. Stigfinnaren berättar om Brunns medeltida silvergruva kl 10

Skärgårdstur till Kråkön och Drakön. Läs mer på Långvind.com

7/8 Hembygdsdag i Rogsta

8/8 Historisk cykeltur i repris; Berg, Bäck och Ölbo.

8–13/8 Nya Karlsgårdsspelet, Järvsö

9/8 Byavandring i Lindesbergs fäbod, Österhästbo kl 19

12–13/8 Hot Rod-dagar i Högbo bruk.

14/8 Hembygdsdag hos Hedesunda Hembygdsförening. Kl 11 gudstjänst och kl 13 traditionellt firande

17/8 Premiär: en film om Carl-Adolf Murrays liv. Gamla stenhuset, Gästrike-Hammarby kl 18.

20/8 Beredskapsnostalgi i järnvägsmiljö. Jädraås Tallås järnväg

Sjuvallsvandring i Delsbo

Medeltidsdag i Hassela

Strömsbergsdagen i Strömsbergs bruk kl 11–17

21/8 Gården Högbo i Lågbo, Hedesunda fyller 100 år

23/8 Stadsvandring i Gävle "Gävle varv och ångslipen".

25/8 Ockelbo Hembygdsförening har vandring till finnbebyggelsen i Lenåsen kl 18.30

27/8 Milans Dag på Kolgår´n i Hofors kl 14

Skärgårdstur till Kråkön

Lyskväll i Hälsingeskärgården

Årsundadagen kl 11–17.
Årsunda vikings Årsjögård håller öppet kl 11–17. Läs mer på Årsunda viking

28/8 Högbodagen kl 10–16. Knights Förlag säljer historiska böcker

29/8 Guidning i Njutångers kyrka

30/8 Stadsvandring i Gävle "Tidevarv i Gamla Gefle - sjöfart", samling vid Johnny Mattssonsgården kl 19

3/9 Skogs medeltidsdag kl 11–17. Stigfinnarens föreläsning "Medel-Persson på medeltiden" kl 12 i Staffans Hus. Bokförsäljning av historiska böcker och arkeologiska rapporter

Margareta Engvall berättar om sin bok "Staden brinner" på stadsbiblioteket, Gävle kl 20.30

10–11/9 Blästerdagar i Hälltjärn, Järbo kl 10–15

11/9 Stigfinnarens föredrag: "Storjungfrun och kusten", kl 14 Hamrånge Hembygdsgård

Kulturarvsdag: Långvinds herrgård visas kl 13

17/9 Stigfinnaren nyinviger den renoverade StenSturestenen vid Syltbäcken i Storvik kl 15

21/9 Stigfinnaren berättar på bussresa om sevärdheter i Hälsinglands historia för Pensionärsuniversitetet i Bollnäs

24/9 Veterantraktorplöjning i Österbor, Österfärnebo kl 11

25/9 Föredrag "Anders Schönberg på Åsberg", Österfärnebo sockenstuga kl 18

10/10 Samtal om kyrkstigar på Häsenmål (Hedesundadialekt)

11/10 John Crispinsson: föredrag om svenska öden i öster under 1000 år. Stadsbiblioteket Gävle kl 19

12–13/10 Forskarträff om koboltverk och koboltförädling i Sverige.

31/10 Samtal om kolmilor på Häsenmål (Hedesundadialekt)

4/11 Invigning av den nya Onbacken-utställningen i Bollnäs kulturhus

7/11 Seminarium om Tuna-namn och Tuna-problematiken, Uppsala.

15/11 Föredrag på stadsbiblioteket, Gävle kl 19: Vikingarnas språk, med Rune Palm

22/11 Arkeologiseminarium i Gävle "Förhistoriska färder på vatten"

3–4/12 Julmarknad i Axmar bruk. Knights förlag säljer historisk litteratur

10/12 Julmarknad i Gysinge. Knights Förlag säljer historisk litteratur

11/12 Julmarknad i Högbo bruk. Knights Förlag säljer historisk litteratur

14/12 Jan Brendalsmo föreläser om "Kirke og sogn", Uppsala

2012

9/1 Träff om Hedesundas gårdsnamn och bomärken

25/1 Sten Tesch föreläser om "Var är kyrkorna?". Uppsala

5/2 Träff om Hedesundas gårdsnamn, Vinnersjöbygden

6/2 Träff om Hedesundas gårdsnamn och bomärken

9/2 Stigfinnaren har en föreläsning om Storjungfruns historia på Arbetarinstitutet, Gävle, kl 19. Norra Köpmangatan 12 A

13/2 Träff om Hedesundas gårdsnamn, Vinnersjöbygden

20/2 Stigfinnaren välkomnar en praktikant för en dag!

21/2 Möte Brunns silvergruva

22/2 Hälsinglands Museum kl 18.30: Föreläsning om Hälsinglands fiskarkapell

8/3 Bengt Löf föreläser om Hedesundas gårdsnamn och bomärken för seniorer i Hedesunda kl 14

Möte om Hedesundas gårdsnamn och bomärken kl 19

17/3 Släktforskardag på Gävle bibliotek kl 10–15

25/3 Olle Nilsson berättar om Sala-Gysinge-Gävle järnväg, kl 14 på Stavgården i Hedesunda

26/3 Lasse Berg föreläser på Gävle bibliotek kl 19: "Gryning över Kalahari"

I april pågår förstudiearbeten för Bergslagsbanan, sträckan Borlänge–Ludvika

25/4 Stigfinnaren ger en historisk resa längs Hälsinglands kustland för Pensionsärsuniverstetet, Bollnäs

26/4 Konsult- och entreprenörsdag hos Svenska Kraftnät

5/5 Byggnadsvårdsdag på Torsåkers hembygdsgård kl 11–16

5/5 Byggnadsvårdsdag i Gävle, Upplandsgatan 9, kl 10–15

5/5 Stig Gavlén släpper sin bok om Furuviksbarnen, i Vasaskolans aula, Gävle kl 14

9/5 Clas Tollin beättar om "De äldre geometriska kartorna", SLU

17/5 Hedesunda Hembygdsförening bjuder in till soldatafton vid soldattorpet i Kågbo, kl 14

20/5 Stigfinnaren anlitad för historisk vandring på Mårdnäs och Borgberget, Segersta. Samling vid Mårdnäs kl 13

24/5 Hedesunda, Österfärnebo och Torsåkers hembygdsföreningar har gränsträff vid de gamla Gysingebroarna, kl 18

28/5 Träff om Hedesundas gårdsnamn och ortnamn

1/6 Viskväll på Kolgår´n i Hofors kl 19

2/6 Flottardag i Kvistabäcken mellan Laforsen och Ramsjö, med start kl 11

17/6 Hembygdsdag i Trönö, Söderblomsgården

24/6 Dellenbanans dag kl 12–16

27/6 Byvandring i Västerbor, Österfärnebo kl 18. Samling vid X-korset mitt i byn

1/7 Historisk cykeltur i Ålbo, Hedesunda. Start vid Ålbo bystuga kl 10. Entréavgift.

3/7 Bönan från havet, stadsvandring med båttur kl 18.30, Gävle

4/7 Hälsingegårdarnas Dag

10/7 Koverstaveckan, Österfärnebo: föredrag om släktforskning kl 17. Kl 19 visas bilder ur arkivet

11/7 Byvandring i Stålbo, Österfärnebo kl 18. Samling på planen längst norrut i byn

11/7 Stenhuset i Gästrike-Hammarby kl 18: föredrag om Kråknäsjärnet

14/7 Hantverksdag i Fågelsjö Gammelgård kl 11–16

15/7 Berättelser om Bergöns kapell kl 13–17

Prästhelg på Hästberg med sockenträff för Järvsö - Alfta - Arbrå kl 14

Rengsjöfesten, Gammelvalasdagen kl 13

16/7 Byarna på skogen kl 11–16 (Fluren, Sidskogen, Hästberg) i Järvsö

17/7 Stadsvandring runt Mackmyra bruk kl 18. Samling framför whiskydestilleriet

18/7 Stenhuset i Gästrike-Hammarby kl 18: föredrag om Gästrikland och järnet

21/7 Medeltidsdag i Forsa

21/7 Långvindsdagen kl 12

21–22/7 Stora Tåghelgen i Jädraås. Ångtågstrafik på museijärnvägen

28/7 Slåtterdag vid Andersvallen i Järvsö kl 7–11

1/8 Byvandring i Bro-Finnäs, Österfärnebo kl 18. Samling vid Ehns f d snickeri i Finnäs

4/8 Stigfinnaren berättar om Brunns Silvergruva kl 10, vid Torgdagen i Hedesunda

4/8 Lieslåtterkurs i Sanna, Järvsö kl 9 samt slåtterdag på fjället i Sanna kl 13–16

5/8 Hästfest på ridbanan i Ölbo, Hedesunda

5/8 Hembygdsdag, Hille Hembygdsförening

9/8 Stigfinnaren anlitad för historisk cykeltur runt Ön, Hedesunda. Samling vid Skaparbyn kl 19. Kostnad 100:- inkl. fika

12/8 Hedesunda Hembygdsförening fyller 100 år, firas hela året, men främst idag

14/8 Maja Hagerman berättar om E4-utgrävningarna, Lövstabruk kl 18

15/8 Stenhuset i Gästrike-Hammarby kl 18: om järnets historia

18–19/8 Ångtåg och beredskapsnostalgi i Jädraås. Tillsammans med Gästrike Militärhistoriska Förening

19/8 Stigfinnaren håller i en historisk vanring i Segersta med start kl 11 vid Borgberget

23/8 Hembygdsvandring i Ockelbo, start vid Mårtens klack kl 18.30

24–26/8 Släktforskarträff i Gävle, Högskolan

1/9 Skogs Medeltidsdag

1/9 Milans Dag vid Kolgår´n i Hofors

9/9 Kulturarvsdagen, tema "under ytan"

13/10 Logium är med på Öppet Hus hos Bollnäs Släktforskarförening kl 10–14

24/10 "Om fiskarkapellens ålder", Mariagården i Söderhamn kl 19.

7/11 Riksantikvarieämbetets höstmöte, tema "Kulturarvet och det civila samhället"

14/11 Stigfinnaren och Logium har träff hos Sandvikens släktforskare

20/11 Arkeologiseminarium på Länsmuseet, Gävle "om färder", kl 8.30–ca 16.30

2013

26/1 Invigning av den nya utställningen om Onbacken i Bollnäs.

7/2 Världsarvskväll på Söderhamns Museum kl 18. Antikvarierna Lars Nylander, Anders Assis och Ingela Broström håller föredrag om bl a måleri.

10/4 Riksantikvarieämbetet:
seminarium om uppdragsarkeo-
logi

13/4 Möte: Föreningen Hedesunda silvergruvor

23/4 Arkeologiseminarium hos Länsstyrelsen i Gävle

15/5 Vandring med Segersta skola bland Mårdnäs fornlämningar

2014

11–12/3Metodkonferens hos Riksantikvarieämbetet.

30/3 Hedesunda Hembygdsförenings årsmöte på Stavgården kl 14. Uppspelning av "häsen-målet" från Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala.

9/4 Klubb Maritim Gävle har klubbträff. Boken "Gävles segelfartyg" presenteras.

3/5 Föredrag om Åsuddens historia för hembygdscirkel inom Hedesunda Hembygdsförening.

22/5 Föreningen Hedesunda Silvergruvor har årsmöte kl 19.

Vecka 22: Dendroprovtagning av förmodat medeltida timmerbyggnader i Svealand.

Maj–juni: Förundersökning av mesolitiska boplatser i norra Hälsingland.

   
               
Kontakta oss gärna på info@stigfinnaren.nu © All text och alla foton tillhör Elise Hovanta, Stigfinnaren