Stigfinnarenslogga Arkeologi och kulturhistoria i nutiden

Startsida Stigfinnaren Tjänster Projekt Knights Förlag Forskning Arkiv Blogg

 

               
 

Metalldetektor

Metalldetektorundersök-
ningar görs ibland som komplement vid arkeologiska undersökningar.

Tore ordf

Utgrävning av mesolitisk bo-plats vid Laforsen tillsammans med medlemmar ur Föne Fornminnesförening.

Gruva

Ett av de mindre gruvhålen vid Rågångsgruvorna i Östra Hästbo i Torsåker. Området karteras tillsammans med Östra Hästbo byalag.

Gruvfika

Karteringsgänget tar fikapaus vid Rågångsgruvorna i Torsåker.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktinformation

Bysjövägen 17
810 40 Hedesunda
Tel: 0291–700 28
Mobil: 070–399 17 12
Fax: 0291–70028
info@stigfinnaren.nu

 

 

Bärsärkar

tjÄnster

Stigfinnaren arkeologi och kulturhistoria consulting

Stigfinnaren arbetar inom många olika verksamhetsfält inom arkeologi och kulturhistoria. Här är några exempel.

Förstudier

Inför ny- och ombyggnationer av vägar och järnvägar kan beställaren behöva en förstudie med kostnadsberäkning av vad utgrävningakostnaderna kan bli. Förstudien innefattar ibland såväl fältbesiktning och inventering som så kallad byråinventering, ibland bara det sistnämnda. Helt nyligen har Stigfinnaren varit underkonsult i ett förstudieuppdrag åt Banverket.

Kulturmiljöanalyser i Miljökonsekvensbeskrivningar (MKB)

Svenska Kraftnät är ett exempel på en beställare av kulturmiljöanalyser och utredningar inför MKB-skrivande. Den 7 mil långa blivande kraftledningen mellan Forsmark (Dannebo) och Finnböle (Hedesunda) Fenno-Skan utreddes av Stigfinnaren.

Arkeologiska utredningar

Många länsvägar planeras byggas om, kurvrätas och förstärkas. Då görs ofta en utredning. Länsvägarna 272 och 509 är några exempel på vägsträckningar som Stigfinnaren nyligen arbetat med. Andra utredningsområden är flygplatser, torvtäkter och deponier för farligt avfall samt bostadsområden.

Arkeologiska för- och slutundersökningar

Efter en arkeologisk utredning kan Länsstyrelsen besluta om en för- och/eller slutundersökning. En förundersökning görs för att fastställa en fornlämnings utbredning, omfattning, bevarandegrad och ålder. Denna ligger sedan till grund för bedömningen om en slutundersökning behöver göras och vad en sådan undersökning kan kosta. Även här är det Länsstyrelsen som beslutar enligt Kulturminneslagen (KML 1988:850). Inför utbyggnaden av kraftledningen Fenno-Skan utförde Stigfinnaren en förundersökning av en senmesolitisk boplats, som sedan kunde bevaras.

Utbildningar och kurser

Under åren har Stigfinnaren hållit i många kurser, däribland studiecirklar i stenålder och äldre järnålder i Föreningen Kråknäsjärnet i Torsåker. En specialitet i vår verksamhet är rådgivning till och utbildning av skogsbrukare, skogsägare, skogsbolag och entreprenörer i kulturmiljövård inom skogsnäringen. Alfta Skogstekniska Maskinskola anlitar Stigfinnaren för utbildning inför certifiering till Grönt Kort.

Guidningar och historiska vandringar

Under somrarna sker många vandringar i historiska landskap. Flera år har besökare kunnat delta i historiska cykelturer runt om i Hedesunda och Dalälvsområdet.

Rådgivning

Vid omläggning av en mindre samfälld väg genom en av Gästriklands byar anlitades Stigfinnaren att bedöma om byvägen kunde stängas av utan att det kulturhistoriska sammanhanget i byn avsevärt förändrades. Rådgivning kan även omfatta bedömning huruvida fornlämningar berörs i skogsbruket.

Karteringar och inventeringar

I samband med utredningar inventeras områden för att finna nya fornlämningar. Men karteringar kan även göras i rent forskningssyfte. Ett exempel på detta är Rågångsgruvorna i Östra Hästbo i Torsåker, där Stigfinnaren arbetar tillsammans med Östra Hästbo byalag.

Fornminnesinformation och skyltning

Stigfinnaren har anlitats att utforma skyltningen av en fornminnesled i södra Hälsingland. Till leden gjordes även en broschyr över sevärdheterna i området.

Föreläsningar

Stigfinnaren anlitas ofta för föreläsningar. I bifogad fil finns exempel på de föreläsningar som Stigfinnaren erbjuder.

 

Du är varmt välkommen att höra av dig om du finner något av det uppräknade intressant och vill veta mera om!

 

 

 

 

 

LÄnkar till uppdrag

Under konstruktion

Fenno-Skan

Stigfinnaren har arbetat med arkeologisk utredning i MKB-arbetet inför byggandet av kraftledningen Fenno-Skan. Här är en länk till Svenska Kraftnäts projekt Fenno-Skan

Ovako

 

Laforsen

Laforsen

 

 

 

   
               
Kontakta oss gärna på info@stigfinnaren.nu © All text och alla foton tillhör Elise Hovanta, Stigfinnaren