Kontaktinformation

Bysjövägen 17
810 40 Hedesunda
Tel: 0291-700 28
Mobil: 070-399 17 12
Fax: 0291-700 28
info@stigfinnaren.nu

Stigfinnarenslogga Arkeologi och kulturhistoria i nutiden

Startsida Stigfinnaren Tjänster Projekt Knights Förlag Forskning Arkiv Blogg

 

               
 

Trädristning

Ristning på träd på Gruvberget i Segersta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mutsedel Brunn 1859

Stigfinnaren

Stigfinnaren arkeologi och kulturhistoria consulting

Stigfinnaren är företaget med en lång och bred kunskapsgrund inom Gävleborgs läns (för-)historia.
Kunskapen kombinerar vi med dagens krav på effektivitet och långsiktig planering.

Vi ger dig snabbare, tydligare och konkretare svar på dina frågor om arkeologi, kulturhistoria och
kulturmiljövård.

Stigfinnaren har verksamhet med utbildningar, rådgivningar, utredningar, förstudier, arkeologiska
för- och slutundersökningar, inventeringar, karteringar samt utför guidningar och historiska vandringar
samt tar fram informationsmaterial.

Dessa är några av de organisationer, företag och föreningar vi samarbetar med och/eller har utfört
uppdrag åt:

 • Alfta Skogstekniska Maskinskola
 • Modo skog
 • Vägverket
 • Banverket
 • Hedesunda Hembygdsförening
 • Umeå Universitet
 • Eltebo byalag, Torsåker
 • Nationalmuseet, Köpenhamn
 • Segersta Hembygdsförening
 • ArcMontana
 • Tidernas Väg
 • UR
 • Ockelbo kommun, Komvux
 • Söderhamns kommun, Faxeholmsprojektet
 • Cityföretagen Bollnäs
 • Föne Fornminnesförening

En specialitet i vår verksamhet är rådgivning till och utbildning av skogsbrukare, skogsägare, skogsbolag
och entreprenörer i kulturmiljövård inom skogsnäringen!

Du är varmt välkommen att höra av dig om du finner något av det uppräknade intressant och vill veta mera om!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÄnkar

Uppdrag Silvergruvan

Stigfinnaren har i uppdrag av Föreningen Hedesunda Silvergruvor att medverka vid utgrävningen av Brunns Silvergruva. Utgrävningen har pågått sporadiskt sedan 2004. Bilden till vänster visar en mutsedel från 1859 för Brunns Silvergruva i Hedesunda. Handlingen finns i Bergmästarämbetets arkiv på Landsarkivet i Uppsala.
Läs mera på Brunns Silvergruva

Ek vid gruva

Uppdrag Laforsen

Tillsammans med Föne Fornminnesförening och SAU:s Michel Guinard (Societas Archaeologica Upsaliensis) pågår sedan 2007 förundersökning på en mesolitisk boplats vid Ljusnans strand vid Laforsen. En ny datering av ett påträffat tåben av älg visar att boplatsen använts 8215 BP (7500–7000 BC). Rapportarbete pågår. Förhoppningsvis skall en ny veckas utgrävning ske innevarande sommar, 2009.

Laforsen

Torsåkers runsten

 

   
               
Kontakta oss gärna info@stigfinnaren.nu © All text och alla foton tillhör Elise Hovanta, Stigfinnaren