Bilden visar en del av Jösse Erikssons kurirväg i skogen utanför Kilafors i södra Hälsingland.

Stigfinnarenslogga Arkeologi och kulturhistoria i nutiden

Startsida Stigfinnaren Tjänster Projekt Knights Förlag Forskning Kontakt

 

             
 

Runsten

Arkeo-logiska nyheter

10 000 år gamla fynd i Austin, Texas

Arkeologer söker efter ledtrådar från de äldsta invånarna i Austin, Texas.

Under april och maj letar arkeologer efter begravda hemligheter i gamla Zilker Park rugby arena och väl-komnar allmänheten att deltaga. Här kan de lära sig om vad folk gjorde i Austin för 10 000 år sedan, menar arkeologerna från Ecological Communication Corporation.

Man letar efter artefakter från den Paleoindianska tiden från 8 200 - 11 500 BC, vilka är de äldsta spåren i Austin.

Just nu pågår grävandet i ett 7 x 7 meter stort och drygt 3 meter djupt hål. Grävandet når allt djupare med 15 centimeter i taget. Allt upp-grävt material sållas.

Det är ovanligt att man får gräva ut så välbevarade fynd, säger arkeologerna. Och ovanligt att gräva delar av en Paleoindiansk boplats.

Zilker Park är fullt av arte-fakter från urinvånarna som bodde längs med Colorado-floden. Man bodde här p g a den goda tillgången på färsk-vatten.

Att boplatsen och fynden bevarats så bra beror till stora delar på att floden årligen svämmat över och lagt ett skyddande täcke av slam över fynden.

Allmänheten välkomnas att gräva och sålla igenom de första 3 metrarna som inne-håller fynd som är 6 000 - 10 000 år gamla.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktinformation

Bysjövägen 17
810 40 Hedesunda
Tel: 0291–700 28
Mobil: 070–399 17 12
Fax: 0291–70028
info@stigfinnaren.nu


 

Kurirstig

VÄlkommen till Forntiden

Forntiden, förhistorien, rymmer så många artefakter, historiska platser, viktiga händelser och intressanta personer. Jag vill visa er alla så mycket som möjligt av vårt gemensamma kulturarv. Ett arv som vi tillsammans skall värna, vårda och visa. Ett sätt är att berätta för er om historiens händelser här på min, Stigfinnarens hemsida.

Jag hoppas att ni får glädje av forntiden!

PS. En stigfinnare var under medeltiden ett yrke. En person som kände till alla viktiga vägar genom de stora obebyggda skogsområdena och vadställena över strömmande åar. Helt enkelt en person som visste den rätta vägen fram. Det är lite så som Stigfinnaren Arkeologi och kulturhistoria consultning arbetar. Vi hjälper dig, företagare, privatperson, förening eller myndighet att förena nutiden med forntiden.

 

Nyhetsbrev

Här kommer du så småningom att kunna ladda hem Stigfinnarens senaste nyhetsbrev. (pdf-fil)

 

 

Arkeologiska nyheter från Sverige

Här tänkte jag lägga in upplysningar om nya arkeologiska fynd och upptäckter från Sverige och Norden.

 

 

 

 

 

 

Kalender

17 mars

Professor Margareta Nockert talar om "Sidenvägen" på Västerbergs Folkhögskola
kl 13.

Styrelsemöte Föreningen Hedesunda Silvergruvor.

21 mars kl 15

Föredrag på biblioteket i Sandviken om "Slaget vid Syltbäcken".

Syltbäcksbron

26 mars

Professor Per H. Ramqvist, Umeå föreläser om "Järn och ämnesjärn" i Torsåkers kyrka.

26-27 mars

Provtagning av bottensediment i sjöar i Hälsingland för att utröna när jordbruket upphör under 4-500-talen e. Kr.

31 mars

Årsmöte Föreningen Hede-sunda Silvergruvor.

1 april

Möte i Linköping om Audioguider.

4 april

Jag föreläser om "Brunns medeltida silvergruva" vid Gävle Gilles årsmöte. Även bokförsäljning till Gävle Gilles medlemmar.

15 april

Jag föreläser om "Stenålder vid Laforsen", Ljusdalsbygdens Museum.

17 april

Borgseminarium på Armé-museum.

23 april

Professor Margareta Nockert föreläser om "agraffknappar från järnåldern", i Torsåkers kyrka.

24 april

7:e träffen nätverket för agrar turism.

14 maj

Fil. dr Magnus Källström föreläser om "Gästriklands runstenar", i Torsåkers kyrka.

Torsåkers runsten

17 juni

Visning av den mesolitiska boplatsen vid Laforsen för Ljusdalsbygdens Vänmuseum.

Laforsen

 
             
Kontakta oss gärna på: info@stigfinnaren.nu ©All text och alla foton tillhör Elise Hovanta, Stigfinnaren